Pojednání o místní akční skupině

16.05.2014 18:34

Toto bude rychlé a krátké pojednání. S pojmem místní akční skupina (MAS) se pravděpodobně již mohl na venkově setkat skoro každý. Ne tak u nás na Podbrdsku. Ačkoli mohla fungovat, MAS zde od roku 2006 do roku 2013 existovala toliko na papíře.

Oficiální definici MAS, kterou lze nalézt např. na www.szif.cz, nepovažuje autor za srozumitelnou pro běžného člověka. Srozumitelná definice je podle něho tato: MAS je tím, čím bývala a čím by měla být obec, pouze ve větším (nadobecním) měřítku. To jest fungující a otevřenou komunitou, kde spolu úzce spolupracují veřejný sektor (obce, svazky obcí či příspěvkové organizace), neziskový sektor (spolky) a soukromý sektor (podnikatelé a občané). Je-li tato komunita vytvořena a „úředně uznána“ jako MAS, má možnost realizovat vlastní rozvojovou strategii a také na nejnižší možné úrovni rozdělovat peníze (dotace). Autor má zkušenost, že tento způsob rozdělování peněz je nejprůhlednější a nejméně náchylný korupčním praktikám.

Prostřednictvím MAS Podbrdsko se nám dostává jedinečné příležitosti – alespoň v malém může každý obyvatel regionu ovlivnit směr jeho budoucího rozvoje. Je tedy opravdu žádoucí, aby se co nejvíce občanů, spolků a podnikatelů zapojilo do přípravy strategie MAS Podbrdsko. Není potřeba pro to vykonávat žádné velké činy – postačí vyplnit elektronický projektový záměr na www.mojeanketa.cz/pruzkum/229074575/, nebo se zúčastnit nadcházejících komunitních plánování (pozvánka je i na tomto webu v sekci Novinky).

My to myslíme vážně. Pokud to máte stejně, jste vítáni jak ve spolku MAS Podbrdsko, tak na jednotlivých komunitních plánováních! Co si teď naplánujeme, to budeme mít šanci uskutečnit. Ač se to mnohému nemusí líbit, je to šance, která se neopakuje a není nikdo, kdo by tu práci udělal za nás!