Proč volit sdružení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI

07.10.2014 19:19

V nadcházejících volbách do zastupitelstva města se o podporu březnických občanů uchází celkem pět volebních stran, chcete-li kandidátek. Tento článek je autorovým prohlášením, proč kandiduje za sdružení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI, proč jej bude volit a proč si myslí, že by jej měl volit každý, komu záleží na tom, kdo řídí naše město.

Autor přiznává, že nečetl programové dokumenty ostatních volebních stran a že se seznámil toliko s jejich kandidátkami. Jakkoli je to v podstatě běžné, nechce se totiž před volbami pouštět do rozborů toho, co nabízejí ostatní, s cílem oznámit voličstvu, že jsou to buď blbosti, nebo nesplnitelné lži a že jediný úžasný program lze nalézti „u nás“. Toto hodnocení, a možná i nějaké osobní poznámky k projektu SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI, kterého se účastní a považuje se za jeho spoluautora, si autor ponechává na později (a možná taky „na nikdy“).

Na druhou stranu se autor vůbec nebojí tvrzení, že volba sdružení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI je nejlepší možnou volbou, neboť je volbou pro budoucnost. A to je také hlavní důvod, proč autor za toto uskupení kandiduje – je mu lépe ve společnosti silných, kde je „jedním z mnoha“, než ve společnosti tragikomické sešlosti sestavené jen proto, aby svého jedinečného leadera vynesla do zastupitelstva. Naše sdružení totiž nabízí osobnosti, které mají co nabídnout a hlavně jsou připravené na práci v zastupitelstvu – vědí totiž, do čeho jdou. Jsou to lidé orientovaní, nežijí v „představách“, ale v realitě. Mají vzdělání, zkušenosti z různých oborů (včetně veřejné správy, což není úplně obvyklé!) a skutečnou chuť pracovat pro svoji obec. Nemají prostoduché vazby na „důležité“ politiky či „hlavní“ politické strany. Vědí, že svět a tudíž i správa obcí je už někde jinde – o dost dál, než v dobách „porcování medvěda“, vrchnostenského rozhodování a „řízení“ rozvoje obce podle toho, na co jsou zrovna dotace a který chytrák je schopen je „zařídit“ či je aspoň s vážnou tváří slíbit. Autor netvrdí, že tato doba skončila (neskončila, bohužel), ale skončí dřív, než se zdá a kdo s tím nepočítá, spláče nad výdělkem a bude-li mu svěřena správa jeho obce, zavede ji do slepé uličky.

Toto město nepotřebuje revoluci. Je velmi slušně spravováno a to, že v jeho zastupitelstvu vládne atmosféra shody a spolupráce, je nedocenitelná hodnota (autor díky své práci a zkušenostem ví, co říká). Co však toto město potřebuje jako sůl, je evoluce, posun od velmi dobře hraného „retra“ k moderní správě. Při vší upřímné úctě ke konkurentům, tento posun nenabízejí (jména jsou víc než vzletná slova!). Proto je autor skálopevně přesvědčen o tom, že volba sdružení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI je jedinou volbou PRO BUDOUCNOST. Vidíte-li to stejně, nabo aspoň hodně podobně, volte nás. Autor vám upřímně děkuje bez ohledu na to, zda svůj hlas dáte právě jemu – jak je psáno v našem programovém prohlášení, jsme tým! Autor to rád respektuje, vedení osobní kampaně totiž shovívavě považuje za dětinské.