Petr Chotívka

Petr Chotívka

Narodil jsem se v roce 1969, od narození jsem žil ve Voticích a od Vánoc 2008 žiji v Březnici. Ze dvou manželství mám tři děti. V letech 2007 – 2012 jsem při zaměstnání vystudoval Českou zemědělskou universitu, obor veřejná správa a regionální rozvoj. Od roku 1993 pracuji v České spořitelně, od roku 2000 jako specialista na financování veřejného a neziskového sektoru.

Mám rád regionální historii, na té zdejší doslova "ulítávám". Čtu spíš odbornou literaturu, věnuji se geocachingu, víc než rekreačně jezdím na kole a s nadšením hraji divadlo v Březnickém a Rožmitálském divadelním spolku. Daří se mi to, o čem hodně lidí jen sní - vzájemně se mi propojují a doplňují zájmy s prací a obojí jsem zastřešil formálním vzděláním. Toto vše postupně "přetavuji" do jasných a ne vždy s nadšením přijímaných názorů na rozvoj venkova, fungování místních společenství a veřejné správy. Mám rád, když věci kolem mě jdou správným směrem a jsem zvyklý pro svoji obec pracovat. 

1983 – 1989 - spoluzakladatel a jeden z vedoucích Oddílu Lesní moudrosti, který navzdory době vychovával děti v duchu myšlenek A. B. Svojsíka, J. Foglara a E. T. Setona. 

1991 - 1998 - angažmá v ekologických hnutích, které vyvrcholilo rolí dobrovolníka v životním projektu mého celoživotního kamaráda z Oddílu Lesní moudrosti Pavla Křížka - vybudování Stanice pro zraněné živočichy Ochrany fauny ČR ve Voticích.

1993 - 1998 - první pokusy o ovlivňování dění ve Voticích - zapálený rýpal píšící nejprve pod značkou do místních novin.

1998 - 2006 - radní a předseda finančního výboru ve Voticích, po různou dobu člen kulturní komise, komise životního prostředí a člen redakční rady Votických novin.

2010 - očekávaně neúspěšná kandidatura do zastupitelstva města Březnice za TOP 09.

od dubna 2013 - člen správní rady MAS PODBRDSKO, z.s.

od října 2014 - člen zastupitelstva města Březnice a předseda finančního výboru.