Pojednání o motivaci

19.03.2014 18:28

Wikipedie, kterou zdejší akademický svět nesnáší a neuznává, ale jejíž chybovost není údajně větší než u proslulé Encyklopedie Britannica, definuje motivaci takto: Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. Musím říci, že jako zdůvodnění pro to, proč si nehniju v ulitě vlastního domu a proč mám chuť páchat obecné blaho, je to výstižné.

Pro úplnost bych ovšem definici svévolně doplnil, že mě motivují i negativní pocity, smutek a skepticko-realistická očekávání. Ke všemu má člověk žijící v Březnici a na Bozeňsku nesčetně důvodů. Kdo mě zná nebo kdo se podívá do sekce tohoto webu "O autorovi", tak mu pravděpodobně dojde, že mám určité osobnostní, odborné a praktické důvody, proč nestát stranou dění ve své obci. Ostře vnímám rozdíl mezi žitím a bydlením. Žít pro mě znamená (mimo mnoha dalšího) být součástí komunity - mít povědomost o tom, kde jsem, znát svoji obec a její historii, znát v mezích možností její obyvatele, účastnit se jejího života a v neposlední řadě nabídnout této komunitě svůj kapitál (znalosti, schopnosti, kontakty a zkušenosti). Bydlet pro mě znamená mít v podstatě kdekoli svůj příbytek, okolí "řešit" jen potud, pokud se mě nějak bezprostředně dotýká, angažovat se jen tehdy, když se mi to hodí; takto lze přežívat v podstatě kdekoli, aniž by po sobě člověk zanechal něco víc než komunální odpad a odpadní vody.

Mám toho poměrně dost za sebou. Byl jsem členem čtyř politických stran (ejhle, pán je politický turista!). Byl jsem aktivistou a ve věrohodné poloze jím zůstávám. Působil jsem v komunální politice. Pracuji pro desítky obcí od Slavonic po Černošice. Pracuji v místní akční skupině, nejlepší představitelné organizaci zaměřené na rozvoj regionu. Jsem zdejším patriotem v definici rodáka používané radním MUDr. Jiřím Beranem - rodákem se podle ní člověk stává. Vystudoval jsem regionální rozvoj a veřejnou správu, nikoli z nouze či mladické nerozhodnosti (co bych asi tak vystudoval, aby tam nebyla matika???), ale ze zájmu o obor. Nejspíš mám své obci co nabídnout a tudíž tak činím, dalek upoceného usilování o jakýkoli post v místní samosprávě, dalek všeználkovského povýšenectví.

V tomto duchu se budou odehrávat všechny články na tomto blogu. Nebudou se vždy vztahovat k aktuálním tématům, což je asi prohřešek proti obecným bloggerským pravidlům, ale vždy budou nastiňovat můj pohled na danou věc. A taky budou dodržovat snesitelnou délku, kterou na základě tohoto pojednání stanovuji jako maximálně 444 slov.