Volební program sdružení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI

07.10.2014 17:58

SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI

sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ pro komunální volby v Březnici

Vážení spoluobčané, milí Březničtí, Borští, Dobrovodští, Martiničtí, přední i zadní Poříčští,

dovolujeme si Vám představit základní programová východiska volebního uskupení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI. Toto uskupení vzniklo na základech sdružení nezávislých kandidátů NEZÁVISLÍ 2010, jehož členové se coby zastupitelé města významně podíleli na vedení našeho města v právě končícím volebním období. Jaké vlastně bylo toto období? My jej považujeme za úspěšné. Podařilo se splnit jeden z našich hlavních cílů – do zastupitelstva města se podařilo vrátit atmosféru politické shody a skoncovat s politikařením. Kromě toho, že se realizovala řada menších oprav nemovitostí v majetku města (výměny střech, oken, opravy fasád apod.), se díky zastupitelům a díky práci vedení města podařilo dokončit či zahájit řadu projektů, z nichž je dobré připomenut zejména tyto:

 1. I. etapa revitalizace centra města (úprava náměstí)
 2. Zateplení polikliniky
 3. Zateplení 1. a 2. mateřské školy
 4. Zateplení základní školy
 5. Rekonstrukce chodníku v ulici Ludvíka Kuby
 6. Rekonstrukce ulice Na Spořilově
 7. Revitalizace nábřeží a obnova části městské zeleně
 8. Výstavba kanalizace Martinice
 9. Výstavba sběrného dvora
 10. Výstavba přírodního hřiště v areálu mateřských škol

Zatímco v přechozích obdobích město majetek především prodávalo, tak v minulém období tomu bylo přesně naopak. Podařilo se získat do majetku města pozemky u Blatenky, které alespoň částečně pokrývají poptávku po stavebních parcelách. Nemenší význam má i koupě areálu bývalého Dřevospolu a bezúplatný převod budovy bývalého finančního úřadu – město má mít nejlépe majetkovou kontrolu nad významnými budovami či areály v širším centru města.

V tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Nepodléháme módním politickým trendům, jako nestraníci chceme hájit a zastupovat zájmy občanů města, bez ohledu na jejich politickou příslušnost a společenské postavení. Chceme s Vámi ještě více a efektivněji komunikovat. Nedostatečná komunikace vede ke zbytečným projevům občanské nevole či lhostejnosti k věcem veřejným a v konečném důsledku brzdí rozvoj města, protože potenciál jeho obyvatel, nezapojených přímo do řízení města, zůstává nevyužit.

Naší vizí pro Březnici byla, je a bude spolupráce. Také proto se na naší kandidátce objevuje řada silných osobností, které dříve figurovaly na kandidátkách jiných subjektů nebo stály mimo veřejné dění. Jsme schopni se domluvit již před volbami, odmítáme systém kandidátek sestavených jen proto, aby vynesly do zastupitelstva jejich lídry.

Proto chceme:

 1. Dobrou základní školu. Dobrou školu tvoří kvalitní a motivovaní učitelé. Základní škola je spolu s širokou nabídkou mimoškolních aktivit základem dalšího vzdělávání našich dětí. Proto zajistíme dostatečné finanční a materiální podmínky pro fungování a rozvoj základní školy.
 2. Páteř sebevědomé občanské společnosti a dobře fungující obce tvoří spolky. Proto budeme pokračovat v podpoře místních spolků a sportovních organizací.
 3. Pocit bezpečí je základní lidskou potřebou. Nebudeme čekat, až problémy nastanou, ale zajistíme realizaci preventivních programů zaměřených na sociálně vyloučené skupiny a jednotlivce.

Jsme tým osobností, které vynikají v řadě odborností velmi dobře použitelných pro moderní řízení města. Jsme si dobře vědomi odpovědnosti, kterou na sebe svou kandidaturou bereme a jsme připraveni ji osobně nést. Díky zkušenostem, které naši kandidáti nabyli při práci v zastupitelstvu města či ve svých povoláních, jsme schopni nabídnout i konkrétní a především reálné sliby, realizovatelné bez ohledu na polické kšefty či různá klientelistická spojení.

Naše priority pro Březnici:

 1. Zpracujeme strategický plán rozvoje města, který umožní výrazně zlepšit čerpání finančních prostředků jak z národních zdrojů, tak z fondů Evropské unie.
 2. Zahájíme 2. etapu revitalizace centra města.
 3. Zahájíme revitalizaci sídliště v Rožmitálské ulici.
 4. Získáme do majetku města sokolovnu, včetně přilehlých pozemků.
 5. Najdeme smysluplné využití pro budovu bývalé mateřské školy v ulici 9. května.
 6. Zlepšíme technický stav a snížíme energetickou náročnost veřejného osvětlení.
 7. Vybudujeme nový přivaděč vody z prameniště Martinice do vodárny na Stráži, včetně nové a provozně úspornější úpravny vody.
 8. Budeme výrazně lépe využívat jedinečného kulturního a historického potenciálu našeho města a regionu.
 9. Znásobíme počet veřejných dětských hřišť.
 10. Provedeme reorganizaci městského úřad tak, aby bylo posíleno vědomí úředníků, že jejich úkolem je práce pro město a jeho občany.

Chceme pracovat pro Březnici a k tomu potřebujeme Vaši podporu. Budeme rádi, když nám ji dáte a umožníte nám prosadit naši vizi, která s Vámi počítá!

Naši kandidáti:

1.            Ing. Petr Procházka, místostarosta města

2.            Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice

3.            Roman Vácha, vedoucí prodejny stavebnin

4.            Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., přednosta psychiatrické kliniky FN Plzeň

5.            Ing. Petr Chotívka, poradce pro veřejný sektor

6.            Ing. Bořek Bierhanzl, jednatel obchodní společnosti

7.            Ing. Jiří Nepivoda, technik

8.            Jana Bendová, pracující důchodkyně

9.            Roman Teska, technik

10.          Ing. Lucie Ryjáčková, projektová konzultantka

11.          Jaroslava Kasíková, jednatelka obchodní společnosti

12.          Ing. Karel Mastný, investiční technik

13.          Ing. Radek Zeman, OSVČ

14.          Luboš Vokatý, jednatel obchodní společnosti

15.          Jan Kott, OSVČ   

16.          Stanislav Ryjáček, OSVČ

17.          Ing. Tomáš Bubeník, obchodní manažer